Una visió polihèdrica de la comunicació

Arribar al cor

En Kalei2còpic tenim clar que la primera força que arriba a les persones és l’emocional. Després, una vegada s’ha arribat a les emocions, arriba la raó, els arguments i els objectius. Per això els nostres audiovisuals i les nostres campanyes publicitàries busquen arribar als marcs conceptuals de les diferents persones receptores, evitant el rebuig, a priori, per causes ideològiques i/o de prejudicis.

El nostre objectiu és estendre un consens assumible per diferents tipus de persones, amb una narrativa senzilla i fàcilment comprensible. I utilitzant paraules clau i arguments força.

La campanya serà el relat del conflicte: amb protagonista, antagonista, nus i desenllaç. També hem de fer partícips a la gent del nostre relat i convertir-los en actors principals i no en simples espectadors. L’heroi del nostre relat es el receptor i ha de sentir-se partícep d’esta èpica narrativa. Una història ben narrada ha de ser capaç de transformar una idea abstracta en una poderosa emoció que connecte amb el poble, amb el seu caràcter i els seus valors.

Servicis

Audiovisual

Els continguts audivisuals són imprescindibles en l’era de les xarxes socials. Kalei2còpic vos ofereix diferents formats per als vostres vídeos. Sempre amb la intenció d’arribar al vostre públic potencial.

Xarxes socials

Ens encarreguem de la gestió de continguts i la seua difussió. Gestionem publicitat en xarxes, tenint el compte el target al qual es vol arribar. També disposem de comptes per a aconseguir major difussió.

Disseny

La paraula i la imatge formen part de la comunicació a parts iguals. A Kalei2còpic, tenim experiència en tots els àmbits del disseny (campanyes, cartelleria, paper imprés, publicitat telemàtica, web, etc.).


Rubén Fernández Arizmendi

La meua experiència laboral és àmplia i abasta els diferents camps relacionats amb la comunicació. Ja siga visual (disseny, vídeo, cartelleria, etc.); escrita (guions, notes de premsa, eslògans, missatges publicitaris…) o estratègica (disseny i realització de campanyes, argumentaris, estratègia comunicativa, creació de relat…

Dins el camp del disseny, vaig treballar durant tres anys a l’estudi gràfic de El Corte Inglés i deu més a la Impremta Clarió dissenyant imatges corporatives i campanyes publicitàries i/o de sensibilització. 

Contacta con nosotros: